CnC Tech

    CnC Tech - 如今人们对产品的要求是既质优又价廉,CnC Tech 很高兴能够提供这样的高可靠工业连接和互连解决方案。 CnC Tech 具有 17 年的丰富经验,致力于满足不断变化的市场需求。
CnC Tech 的产品线包括原始线、磁铁线、电源线、连接器、互连器件、USB 电缆、模块化电缆、标准电缆、扁平带状电缆和板级元器件,如 IC 插座、IDC 的、PLCC 插座和 USB 连接器。

CnC Tech 还专门提供快周期定制电缆和互连器件,带有原始或同等连接器,完全按照客户要求制造。 从扁平带状电缆互连、专业定制电缆到各种类型的电源线,CnC Tech 的能力享誉业内。

CnC Tech 新闻
产品
 • 3230-68-0103-00

  CNC Tech
  IDC SOCKET 0.050 68 POS
 • 3030-34-0102-00

  CNC Tech
  IDC SOCKET 0.100 34 POS
 • 3030-34-0101-00

  CNC Tech
  IDC SOCKET 0.100 34 POS
 • 3030-10-0101-00

  CNC Tech
  IDC SOCKET 0.100 10 POS FLASH
 • 3030-34-0102-99

  CNC Tech
  IDC SOCKET
 • 304-28-20-MC-0250F

  CNC Tech
  FLAT RBN CBL MULTI 20 COND 25'
 • 1569-24-1-0500-002-1-TS

  CNC Tech
  HOOK-UP-WIRE 24 AWG 300V WHITE 2
 • 1569-24-1-0500-003-1-TS

  CNC Tech
  HOOK-UP-WIRE 24 AWG 300V YELLOW
 • 1569-24-1-0500-007-1-TS

  CNC Tech
  HOOK-UP-WIRE 24 AWG 300V GREEN 2
更多产品 》